DC-02 Ważka


DC-02 Ważka to hybrydowa platforma pionowego startu w układzie latającego skrzydła. Stanowi rewolucyjne połączenie latającego skrzydła i platformy wielowirnikowej. Takie rozwiązanie łączy największe zalety płatowca i platform wielowirnikowych. Umożliwia bowiem pionowy start, przejście do lotu poziomego, w którym siła nośna generowana jest na płacie. Z lotu poziomego platforma w momencie jest w stanie przejść do zawisu, a następnie pionowo wylądować. Misja może być prowadzona zarówno w locie poziomym jak i pionowym.


Ze względu na udźwig wynoszący 1 kg DC-02 Ważka zdolna jest do przenoszenia wyposażenia optoelektronicznego w postaci: stabilizowanej głowicy EO/IR stabilizowanych aparatów fotograficznych  do nalotów fotogrametrycznych, kamer multispektralnych i wielu innych. Znajduje zatem głównie zastosowanie w misjach obserwacyjno – patrolowych i nalotach fotogrametrycznych niskiego pułapu.

Obserwacja, monitoring, nadzór, misje poszukiwawczo-ratownicze, geodezja – wykonywanie ortofotoplanów, NMPT, modeli 3D, precyzyjne rolnictwo – szacowanie wskaźnika NDVI

Głowica obserwacyjna – EO/IR  – 01, System zrzutu z UAV, Czujnik parametrów środowiskowych i kontaminacji, gimbal.

DC-02 Ważka

 

Czas Lotu

Do 65 minut

Maksymalna masa startowa(wraz z payloadem)

3.5 kg

Rozpiętość

116 cm

Czas przygotowania do lotu

5 min

Prędkość przelotowa

57 km/h

Start/Lądowanie

Pionowy/Automatyczny

Warunki Operacyjne

Pogoda

Wiatr do 45 km/h, umiarkowany deszcz

Maksymalna wysokość lotu

3000 m AMSL

Dokładność lądowania

5 m

Zasięg komunikacji radiowej

Link Radiowy

10 km

3G/4G

Nieograniczony (przy
pokryciu sieci)

GNSS

Opcjonalny RTK, L1/L2, GPS + GlONASS
+ SBAS

 

Maksymalny obszar nalotu fotogrametrycznego

5.0 km² (500 ha) ,1 cm GSD @ 50 m
AGL

12 km² (1200 ha) ,2,34 cm GSD @120
m  AGL

30 km² (3000 ha),  9,75 cm GSD @500 m AGL

Gotowe zestawy branżowe

Zestaw DC-02 Ważka Obserwator

Zestaw DC-02 Ważka Geodeta