O projekcie

Opracowanie i wdrożenie do produkcji rodziny bezzałogowych wielowirnikowych statków

powietrznych o wielu funkcjach do pracy w warunkach specjalnych

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 

 


Aero Login Sp. z o. o. od 1 grudnia 2015 roku jest Beneficjentem programu INNOLOT i realizuje projekt pod nazwą „Opracowanie i wdrożenie do produkcji rodziny bezzałogowych wielowirnikowych statków powietrznych o wielu funkcjach do pracy w warunkach specjalnych” w ramach Działania 1.2 Sektorowe programy B+R Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 – „Program sektorowy „INNOLOT – innowacyjne lotnictwo” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Wartość projektu to 14 026 490.00 zł, przy czym wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 10 807 246.00 zł.

Głównym celem projektu realizowanego w ramach programu sektorowego INNOLOT  jest opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania lekkiej wielomodułowej bezzałogowej platformy latającej o wielu funkcjach do pracy w warunkach specjalnych. Nowym produktem opracowanym w ramach przeprowadzonych prac B+R będzie innowacyjna rodzina małych (do 25kg) wielowirnikowych bezzałogowych platform latających w układzie quadrokopter, pentakopter, hexakopter i oktokopter  charakteryzujących się wysoką stabilnością lotu oraz precyzją pozycjonowania przy zachowaniu łatwości sterowania do obserwacji i rozpoznania w trudno dostępnych, niebezpiecznych terenach tj. rumowiskach, miejscach  katastrof budowlanych, terenach klęsk żywiołowych oraz identyfikacji zagrożeń środowiskowych, .

Wielowirnikowce (bezzałogowe statki powietrzne, drony) ze względu na swoje szerokie funkcjonalności m.in. możliwości pracy w trudnodostępnych miejscach, w trudnych warunkach, sterowanych zdalnie, w obecnych realiach są  odpowiedzią na szerokie zapotrzebowanie wśród firm i instytucji na dane pozyskane z obszarów przy niskim koszcie ich pozyskania. To także niezbędny system wsparcia operacyjnego, podczas różnego rodzaju akcji ratunkowych.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Pomimo rosnącej atrakcyjności i zainteresowania branżą bezzałogowych statków powietrznych (BSP) zarówno ze strony sektora biznesowego, jak i naukowego, analiza trendów i poziomu zaawansowania prac nad rozwojem BSP z przeznaczeniem cywilnym wskazuje, że przez wzgląd na wysoki poziom zaawansowania technologicznego prace te często pozostają na etapie koncepcyjnym i dalekie są od fazy masowego wprowadzenia gotowego produktu na rynek.

Jak dotąd, względu na swoje możliwości (głównie prowadzenie wielogodzinnych misji w niebezpiecznych warunkach bez ponoszenia strat własnych w ludziach) największe zastosowanie BSP nadal obserwuje się w przemyśle militarnym.

 

Efektem prac prowadzonych przez Aero Login Sp. z o. o. będzie stworzenie demonstratorów, które zostaną przetestowane pod względem osiągania założonych parametrów techniczno- użytkowych w warunkach rzeczywistych lub zbliżonych do rzeczywistych. Końcowym etapem będzie opracowanie systemu szkolno- treningowego dla użytkowników końcowych.

Zaprojektowane i opracowane rozwiązania znajdą zastosowanie w różnych dziedzinach. Ze względu na pełnioną funkcję dokonano podziału wielowirnikowców i przyjęto następujące nazwy robocze:

Wielowirnikowiec wykorzystywany w akcjach poszukiwawczo – ratowniczych – Ratownik:

 • Funkcje fotogrametryczne – na podstawie zdjęć lub skaningu systemem LIDAR – tworzenie numerycznego modelu terenu oraz map terenów ogarniętych klęską, umożliwiajace np. dokładne, szybkie szacowanie szkód
 • Obserwacja, monitoring, nadzór z powietrza

Wielowirnikowiec służący do obserwacji, monitoringu, nadzoru – Obserwator:

 • Poszukiwanie ofiar klęsk żywiołowych, katastrof budowlanych, obserwacja terenów klęsk żywiołowych – trzęsień ziemi, katastrof budowlanych przy użyciu m.in. kamer termowizyjnych i innych lokalizatorów.
 • Dostarczanie na miejsce katastrofy wyposażenia medycznego, ratowniczego, urządzeń komunikacji radiowej, itp.

Wielowirnikowiec do analizy zagrożeń środowiskowych, poboru próbek i analizy składu chemicznego pobranych próbek – Chemik:

 • Pobór próbki powietrza i bezpośrednia detekcja niebezpiecznej substancji
 • Bezpośrednie przesłanie informacji o detekcji niebezpiecznej substancji w badanym powietrzu do Stacji Kontroli
 • Dokłady zapis georeferencyjny poboru próbki
 • Pobór próbki cieczy
 • Pobór próbki gleby w niedostępnym lub niebezpiecznym dla ludzi i pojazdów otoczeniu ( np. bagna)
 • Opcja wielowirnikowca służąca do wykonywania misji i operowania wśród jezior, rzek, stawów, zalewisk, podtopień, powodzi – Wodnik:
 • Poprzez wodoszczelną konstrukcję przeznaczony jest do pełnienia funkcji Obserwatora, Ratownika i Chemika w warunkach dużej wilgotności, do operowania w obszarze jezior, rzek, stawów, zalewisk, powodzi i podtopień.