Precyzyjne rolnictwo – NDVI i oprysk upraw

Bezzałogowe statki powietrzne, zwane potocznie dronami, dedykowane dla rolnictwa mogą pełnić różne funkcje, podstawowe znaczenie mają jednak cztery  z nich:

  • Tworzenie bardzo dokładnych map pól i upraw pozwalających na programowanie maszyn rolniczych wyposażonych w system GPS.
  • Wykonywanie zdjęć z wykorzystaniem kamery multi- lub hiperspektralnej, upraw obrazujących wegetację roślin i zmienność wskaźników teledetekcyjnych (ewentualne choroby etc.), określanych na podstawie wskaźnika NDVI ( Normalized Difference Vegetation Index) – Znormalizowanego różnicowego wskaźnika wegetacji. Gospodarz otrzymuje bardzo dokładną mapę z zaznaczonymi obszarami, które wymagają dodatkowego nawożenia lub nawodnienia.
  • Oprysk lub zrzut środków ochrony roślin. Po wykonaniu mapy z zaznaczonymi obszarami wymagającymi pielęgnacji i przesłaniu ich koordynatów do platformy bezzałogowej następuje automatyczny start, lot i oprysk wskazanych obszarów. Opis naszej platformy DC-01 Mucha Agro, dedykowanej do oprysków pól i upraw znajdą Państwo obok/poniżej ( wybierz)
  • Drony mogą także służyć do wykonywania dokumentacji fotograficznej upraw do celów dowodowych w procesie uzyskiwania dopłat lub odszkodowań związanych ze szkodami łowieckimi.

 

Bazując na wieloletnim doświadczeniu jesteśmy w stanie przygotować rozwiązania dla praktycznie każdego zastosowania w rolnictwie. Jeśli chcecie Państwo poznać rzeczywiste możliwości dronów w rolnictwie, prosimy o kontakt, z ogromną chęcią umówimy się na spotkanie.

Gotowe Rozwiązania Branży Rolniczej

Zestaw DC-01 Mucha Geodeta

Zestaw DC-01 Mucha Agro

Zestaw DC-02 Ważka Geodeta

Zestaw DC-03 VTOL Geodeta