Zamówienia

logo calosc 2

Opracowanie i wdrożenie do produkcji rodziny bezzałogowych wielowirnikowych statków

powietrznych o wielu funkcjach do pracy w warunkach specjalnych

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.


Aktualne zamówienia


 

 

Postępowania zakończone

Dostawa elementów kompozytowych i aluminiowych niezbędnych do wykonania wyposażenia dodatkowego do Bezzałogowego Statku Powietrznego

[…]

0 komentarzy

Dostawa elementów elektronicznych zwiększających precyzję wykonywania lotów Bezzałogowego Statku Powietrznego

[…]

0 komentarzy

Dostawa osprzętu optoelektronicznego stanowiącego wyposażenie dodatkowe Bezzałogowego Statku Powietrznego w celu realizacji projektu pod nazwą: „Opracowanie i wdrożenie do produkcji rodziny bezzałogowych wielowirnikowych statków powietrznych o wielu funkcjach do pracy w warunkach specjalnych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 – „Sektorowe programy B+R”, Program sektorowy „INNOLOT – innowacyjne lotnictwo”

[…]

0 komentarzy

zapytanie ofertowe nr 4/INNOLOT/2016

[…]

0 komentarzy

zapytanie ofertowe nr 3/INNOLOT/2016

[…]

0 komentarzy

zapytanie ofertowe nr 2/INNOLOT/2016

[…]

0 komentarzy

zapytanie ofertowe nr 1/INNOLOT/2016

[…]

0 komentarzy

zapytanie ofertowe nr 9/innolot/2015

[…]

0 komentarzy

zapytanie ofertowe nr 8/INNOLOT/2015

[…]

0 komentarzy

zapytanie ofertowe nr 7/INNOLOT/2015

[…]

0 komentarzy