Zamówienia

logo calosc 2

Opracowanie i wdrożenie do produkcji rodziny bezzałogowych wielowirnikowych statków

powietrznych o wielu funkcjach do pracy w warunkach specjalnych

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.


Aktualne zamówienia


 

 

Postępowania zakończone