Zestaw DC-01 Mucha Ratownik

DC-01 Mucha Ratownik to bezzałogowy statek powietrzny stworzony z myślą o niesieniu pomocy poszkodowanym. Wyposażona w innowacyjny system zrzutu platforma służy do transportu kamizelki ratunkowej, „pamelki”/”węgorza” i ich zrzutu w miejscu, w którym znajduje się osoba ratowana. Wymieniony sprzęt ratowniczy połączony jest z obsługą za pośrednictwem liny, za pomocą której  osoba poszkodowaną może być wyciągnięta np. na brzeg. System może także służyć do transportu bądź zrzutu apteczki, defibrytalora, latarki, środków łączności, wszędzie tam gdzie utrudnione lub niemożliwe jest dotarcie w szybkim czasie odpowiednich służb ratowniczych. Platforma wyposażona jest opcjonalnie w głowicę obserwacyjną umożliwiającą wykrycie osób poszkodowanych.

Niewątpliwą zaletą jest możliwość wykonywania automatycznych lotów poszukiwawczych. Uwaga operatora skupiona jest wówczas wyłącznie na obserwacji terenu znajdującego się w zasięgu obiektywów sensorów głowicy obserwacyjnej. 

Platforma DC-01 Mucha może wykonywać lot w roju umożliwiając w ten sposób loty poszukiwawczo – ratownicze np. w tyralierze. 

 1. Akcje poszukiwawcze
 2. Ratowanie życia ludzkiego, poprzez system zrzutu sprzętu ratowniczego i holu poszkodowanego
 3. Transport/dostawa na miejsce zdarzenia środków ratowniczych, łączności i innych.
 1. DC-01 Mucha X8
 2. Lekka Mobilna Stacja Kierowania i Kontroli
 3. System zrzutu środków ratowniczych Aero LifeBox
 4. Pakiet zasilający
 5. Skrzynia transportowa
 6. Ładowarka pakietów zasilających
 7. Instrukcja obsługi.
 1. Głowica obserwacyjna EO/IR -01 X36( opcja)
 2. Aero LifeBox